Wat is een CODA-bestand?


Op de website van Febelfin:


"Een gecodeerd rekeninguittreksel of CODA is een elektronisch bestand met zéér uitgebreide informatie over verrichtingen van je Belgische rekeningen.

Meer specifiek is het een gecodeerde weergave van papieren rekeninguittreksels en de bijhorende bijlagen. 

De code identificeert iedere beweging op je rekening op een gestructureerde manier. Dankzij de code kan het IT-systeem van je organisatie de beweging op je rekening herkennen én meteen opnemen in je boekhouding. Dit maakt het voor jou als professional handig om je uitgaven en inkomsten te controleren."CODA in detail op de Febelfin website: Gecodeerde berichtgeving (CODA)


Is een CODA-bestand juridisch geldig?

Een elektronisch rekeninguittreksel heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een papieren exemplaar.


Elektronische rekeningafschriften kunnen elektronisch worden opgeslagen, mits zij visueel kunnen worden gepresenteerd. Voor meer details over BTW-controles en digitaal opgeslagen documenten, zie de informatie beschikbaar op Fisconet Plus/ My MINFIN: 'BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - WETBOEK VAN DE BTW' Hoofdstuk X Artikel 61.