! UPDATE 20/01/2023 !

Geachte klant,


Gelieve nota te nemen van ons nieuw e-mail adres voor Support gerelateerde e-mails.

Dit adres is vanaf nu actief: helpdesk@codabox.com


Gelieve het oude e-mail adres support@codabox.com  niet meer te gebruiken om contact op te nemen met ons Support Team.


Bedankt voor je medewerking.


Het CodaBox Support Team


CodaBox onderzoekt momenteel een probleem met betrekking tot de verzending van de e-mails komende van support@codabox.com 


Sinds 23/12 lijkt het erop dat deze e-mails in SPAM aankomen.


Om ervoor te zorgen dat de e-mails van CodaBox niet in de SPAM folder terechtkomen, kunnen volgende stappen gevolgd worden:


In Outlook : selecteer een e-mail in de SPAM folder en via de functie 'Report Message' is het mogelijk een e-mail aan te duiden als 'Not Junk'. Vervolgens verder klikken op 'Report' zal een bericht sturen naar Microsoft zodat de e-mail van CodaBox niet meer als Junk wordt aanzien. 

De e-mail die u aanduidde als 'Not Junk', wordt verplaatst naar uw inbox ( en de pdf in bijlage) zal beschikbaar zijn.

De volgende e-mails die CodaBox zal versturen, zullen opnieuw aankomen in de gewone inbox.


 


We bekijken uiteraard zelf hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.


Als je geen e-mails ontvangt, voeg dan support@codabox.com toe aan je lijst met veilige afzenders. Ga hiervoor naar uw 'Junk E-mail Options' in Outlook en voeg support@codabox.com toe aan uw lijst met veilige afzenders.