Opzetten van de FTP verbinding bij CodaBox


Je ontvangt van CodaBox een e-mail met:

 • De informatie die nodig is om je CodaBox bestanden op te halen
 • Een link naar een applicatie 'CodaBoxFiles from FTP' die de mappenstructuur op jouw computer of server aanmaakt om de bestanden, die worden opgehaald bij verbinding met de CodaBox server, op te slaan
 • Documentatie voor de installatie en het gebruik van de applicatie en de gegevens die moeten worden ingevoerd (CODABOX_SyncTool_FR_2017.pdf)  

FTP voor Mac ?

We bieden geen versie van de SyncTool voor Mac OS

Mogelijke oplossingen:

 1. Cyberduck, vrije software
 2. Transmit, betaalde software

Het protocol van onze server is SFTP en de te gebruiken poort is 22


FTP-verbinding met CodaBox opgezet maar problemen?


 1. CONTROLEER DE VERBINDINGSGEGEVENS
  Controleer of de verbindingsgegevens  in je CodaBoxFiles from FTP-applicatie overeenkomen met de informatie in de documentatie CODABOX_SyncTool_NL_2017.pdf , en pas deze indien nodig aan. 

 2. CORRECTE GEGEVENS ?
  Test je verbinding via CodaBoxFiles from FTP >Configuratie >Parameters>'FTP connectie testen'
 • Je krijgt een foutmelding bij het testen van je verbinding?

  'Exception : Auth Fail' of 'Verbinding met de FTP onmogelijk' ? Volg de procedure :

  Exception : Auth fail

  Deze foutmelding geeft aan dat de gegevens in de instellingen niet correct of niet aanwezig zijn.

  Ga in CodaBoxFiles from FTP >Configuratie >Instellingen>Controleer de verbindingsgegevens:

  • Controle van het wachtwoord en login: Een veel voorkomende en mogelijke fout bij het kopiëren en plakken van het wachtwoord of de login die je per e-mail hebt ontvangen met je FTP-verbindingsgegevens is een extra spatie voor- of achteraan. Corrigeer het wachtwoord of de login.
  • Inloggegevens niet meer aanwezig? : Het kan gebeuren dat de gegevens verdwijnen na een Windows update. Installeer in dit geval de Synctool opnieuw.

  Verbinding met de FTP onmogelijk

  De FTP-verbinding reageert niet, je krijgt deze foutmelding:

  • Ga in CodaBoxFiles from FTP >Configuratie >Instellingen >FTP connectie testen 
  • Corrigeer, indien nodig, de gegevens volgens de verbindingsinformatie die je per e-mail wordt toegestuurd: 
   • FTP-adres
   • Login
   • Wachtwoord
   • Hoofdbestand FTP 
   • PDF bestandnaam
  • Zijn je inloggegevens correct? Neem contact op met je IT-afdeling en laat hen het volgende controleren:
   • Blokkeert je firewall uitgaande verbindingen?
    ⇨ Deblokkeer indien nodig
   • Blokkeert je firewall de uitgaande verbindingen niet?
    ⇨ Ping naar sftp.codabox.com en contacteer support@codabox.com met volgende info: 
    • IP-adres verkregen via Ping
    • Jouw IP adres
    • Contactgegevens van de persoon met wie opnieuw contact moet worden opgenomen voor technische controles
    • Een screenshot van de CodaBox Synctool instellingen • Geen foutmelding bij de verbindingstest?

  Start de verwerking van de bestanden via CodaBoxFiles from FTP >Bestanden >Verwerking >'Verwerken'

  Je krijgt een foutmelding 'een deel van het path ontbreekt'? Volg de procedure :

  Een deel van het path ontbreekt
  • Is de bankrekening nog actief? 
   ⇨ Controleer bij de bank.
  • De bankrekening is nog steeds actief  
   Neem contact op met je IT-afdeling, zodat zij de volgende aanpassingen kunnen maken:
   Als de installatie op een server wordt uitgevoerd, kan er een probleem optreden met de doelmap. Als je bijvoorbeeld 'K:codaboxfilesfromFTP' selecteert via de Synctool applicatie als doelmap, werkt dit als de applicatie handmatig wordt gestart, maar het kan problemen veroorzaken als de applicatie automatisch wordt gestart.

   Oplossing:  wijzig handmatig de locatie van de doelmap in het XML-bestand (CodaBoxFilesFromFTP.xml) : in de lijn <CodaLocalDir>K:\CodaBoxFilesFromFTP</CodaLocalDir> moet het pad K:\ aangepast worden naar het volledige pad met backslashes en UNC-padsyntax. Vraag aan uw IT Beheeerder wat het volledige UNC pad is.


 • Geen foutmelding na het starten van de bestandsverwerking, maar de upload mislukt?

  Volg de procedure:

  Geen download
  • Start de verwerking van de bestanden via CodaBoxFiles from FTP >Bestanden >Verwerking> 'Verwerken' en maak een screenshot van het verwerkingsvenster. Bezorg support@codabox.com deze screenshot met een beschrijving van het probleem


  Test de verbinding via een bestaande FTP

  Probleem bij het importeren van bestanden 

  • Neem contact op met je IT-afdeling en vraag na of er een andere FTP-toepassing is geïnstalleerd (Filezilla/Winscp)
   • Zo ja, maak dan verbinding met onze server via deze applicatieBELANGRIJK:

⇨ Meestal kan je de situatie in een oogwenk deblokkeren en zo niet, zorg er dan voor dat je de nodige informatie voorbereidt VOORDAT je contact opneemt met Support@codabox.comZo kunnen wij je zo snel mogelijk helpen:

 • Beschrijving van het probleem
 • Scenario en resultaten van de uitgevoerde tests (zoals hierboven beschreven)
 • Screenshots van de foutmeldingen