Nieuwe tarifering


Vanaf 1 mei 2021 rekent Belfius Bank een maandelijks forfait aan voor de aanmaak van Codabestanden, dat alle gedetailleerde informatie van verrichtingen op betaalrekeningen bevat*. De nieuwe tarifering maakt deel uit van het globale Belfius-aanbod en zijn extra services. 

De details van deze nieuwe tarifering kunnen worden geraadpleegd op de website van Belfius.

Indien een onderneming vragen heeft over deze tarifering, kan deze contact opnemen met zijn Belfiusagentschap of relatiebeheerder. 

 

Belfius rekent deze kost aan voor de aanmaak van CODA op de rekening. Deze kost wordt aangerekend onafhankelijk van het kanaal waarop de CODA wordt aangeleverd.


CODA stoppen?


Indien u als onderneming de CODA die wordt aangemaakt op de rekening als gevolg van de registratie van een CodaBox-mandaat wenst stop te zetten, neem dan contact met ons op via Support@codabox.com. Wij zullen het verzoek tot stopzetting van CODA voor deze onderneming doorsturen naar Belfius bank. Het archiveren van een rekening/mandaat via uw MyCodaBox platform is niet voldoende om de aanrekening voor CODA door de bank aan de onderneming te doen stoppen.

Belangrijk : *Op spaarrekeningen en specifieke rekeningen (vb. rubriekrekeningen) worden geen CODA-kosten door de bank aangerekend!