Het ene is niet beter of slechter dan het ander. Het heeft een andere insteek en een andere toepassing, en we kunnen ze allebei aanbieden vanuit Isabel groep


What's PSD2?

PSD2 is een Europese regelgeving die de banken verplicht hun systemen open te stellen aan gereguleerde spelers om betalingen te initiëren en rekeninginfo te consulteren.
 Het zien van rekeninginfo van een andere bank in je bank applicatie is bijvoorbeeld hierop gebaseerd.

Meer informatie over PSD2 op de website van Febelfin, de Belgische federatie die de financiële sector vertegenwoordigt.


CODA is springlevend, en zal op korte termijn zeker niet verdwijnen. 


CodaBox levert een dienst aan Boekhouders om data van hun klanten op een digitale manier te bezorgen. 

Dat willen we waarmaken nu en in de toekomst. Het formaat waarin we dat doen kan mogelijk veranderen in de toekomst, maar onze dienstverlening niet. 

PSD2 opent voor ons en voor je trouwens opportuniteiten: Europese schaal, real-time info, snellere activatie. 


We kijken uit naar de toekomst!


Karakteristieken van CODA en PSD2


CODA
PSD2


• Belgisch


• Europees

• Beschikbaar de volgende dag, vòòr 8 uur


• Direct beschikbaar, in real time

• Bank mandaat, geen hernieuwing nodig

• Online consent, meermaals per jaar te vernieuwen

• Voor zicht - en spaarrekeningen


• Enkel voor betaalrekeningen

• Gestructureerd, net als een bankrekeninguittreksel


• Aparte lijnen met transacties

• Nummering, datum, beginsaldo, eindsaldo


• Geen nummering, geen begin - en eindsaldo

• Boekhoudkundig stuk


• Geen link met een boekhoudkundig stuk

• Gemaakt voor boekhoudpakket en ERP software


• Gemaakt voor betaalproviders en bankapplicaties


In het bijgevoegde bestand vind je gedetailleerde informatie over PSD2 / CODA